Liên hệ vá»›i chúng tôi qua email


(*) : Cảm ơn bạn vui lòng điền v� o các trường bắt buộc.contact@marinapalace.info


resa@marinapalace.info


compta@marinapalace.info


rh@marinapalace.info


manager@marinapalace.info

Htel Marina Palace (4 sao)

Yasmine Hammamet Tunisia - Thị trấn Hammamet BP299 CP8050

khách sạn tiếp nhận (24h/24, 7/7) một điện thoại: (00.216) 72.244.748
E-mail: contact@marinapalace.info

Dịch vụ thương mại và Rservation:
Điện thoại: (00216) 72244483
Fax: (00216) 72244702
Email: resa@marinapalace.info

Kế toán & Tài chính:
Điện thoại: (00216) 72244753
Fax: (00216) 72244702
Email: compta@marinapalace.info

Recrutement: Téléphone : (00216) 72244748 E-mail: rh@marinapalace.info
Rclamation - Góp ý:
Nếu bạn có rclamations hoặc gợi ý, không ngần ngại cho chúng tôi biết và gửi email cho chúng tôi: manager@marinapalace.info


Copyright © 2013 Hotel Hammamet marina palace™. Powered by marinahotels.tn